Polityka Prywatności

Pliki cookies

„Cookies” są małymi plikami, wykorzystywanymi jako znaki identyfikacyjne. Sprzedawca jako administrator serwisu wysyła ciasteczka przez stronę www.sklep.marianzacharski.com i zapisuje je na dysku twardym użytkownika. Pliki „cookies” są chronione przed odczytem przez osoby trzecie za pomocą standardowych zabezpieczeń przeglądarki internetowej. Sprzedawca używa dwóch rodzajów cookies:

 1. krótkoterminowe ("session-cookies"), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, a następnie są trwale usuwane z pamięci urządzenia;
 2. długoterminowe (trwałe) cookies, przechowywane na urządzeniu użytkownika, gdzie pozostają do momentu ich skasowania.

 Celem korzystania z „cookies” jest:

 1. Poprawna konfiguracja Sklepu polegająca na dostosowaniu zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika, rozpoznania jego urządzenia oraz jego lokalizacji, zapamiętania wybranych ustawień;
 2. Uwierzytelnianie Użytkownika w Sklepie i zapewnienia sesji;
 3. Zapewnienie pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 4. Analiz i badań oraz audytu oglądalności oraz świadczenia usług reklamowych;
 5. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

Operator nie stosuje „cookies” bez zgody Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona samodzielnie i w każdym czasie za pomocą akceptacji niniejszej Polityki lub poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej (za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień) . Akceptacja plików „cookies” nie jest konieczna do korzystania z Serwisu, jednak jej brak spowoduje, że część funkcjonalności nie będzie działać poprawnie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w swojej przeglądarce internetowej. 

Stosowanie przez Operatora „cookies” nie powodują uszkodzenia komputera Użytkownika ani zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Polityka Prywatności serwisu Sklep autorski gen. Zacharskiego

W trosce o bezpieczeństwo i prywatność naszych Użytkowników Serwisu sklep.marianzacharski.com, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu, wprowadza się Politykę Prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wspólnie z Regulaminem Sklepu – w zakresie w jakim odnosi się on do prywatności Użytkowników – zespół zasad i reguł dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników obowiązujących w Sklepie. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca ––  Fundacja Olandia z siedzibą w Prusimiu 5 (64-420 Kwilcz), REGON 301464525, NIP 5951456848, adres poczty elektronicznej: sklep@marianzacharski.com, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce oraz Regulaminie zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo dostępu do własnych danych w każdym czasie, prawo do ich poprawienia, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez profil Użytkownika lub wysłanie emaila do Sprzedawcy ze stosownym żądaniem na adres: sklep@marianzacharski.com.
 3.  W związku z korzystaniem ze Sklepu Sprzedawca gromadzi następujące dane o Użytkownikach – imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, login, adres, numer telefonu  – które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas Rejestracji do Sklepu lub składania Zamówienia. Podanie powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług w ramach Sklepu. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, jej zmiany lub rozwiązania prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną  oraz w celu realizacji Zamówienia.
 4. W ramach Sklepu dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracyjnym nie są widoczne dla pozostałych Użytkowników. Zebranych danych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez zgody Użytkowników. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne udostępnienie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w przypadku kiedy Użytkownik sam podał je do wiadomości innym Użytkownikom.
 5. Serwis Sklep autorski Gen. Zacharskiego zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Zmiany w Polityce Prywatności zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności mogą mieć miejsce celem zapewnienia jeszcze lepszego bezpieczeństwa dla naszych Użytkowników.
 6. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się wygodnym użytkowaniem Sklepu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie Sklepu lub wysyłając email na adres: sklep@marianzacharski.com

 

                                                                                             

                                                                                              Zespół Sklep autorski Gen. Zacharskiego